Technik programista

Technikum 5-letnie (po szkole podstawowej)


Technik programista:

  • Tworzy i administruje strony www;
  • Tworzy, administruje i użytkuje relacyjne bazy danych;
  • Programuje aplikacje internetowe;
  • Tworzy i administruje systemy zarządzania treścią;
  • Projektuje, programuje strukturalnie i obiektowo oraz testuje:
  • - zaawansowane aplikacje webowe
    - aplikacje desktopowe
    - aplikacje mobilne.

Jest to zawód o dużych możliwościach zatrudnienia, wykonywany zarówno w specjalistycznych przedsiębiorstwach informatycznych, jak i daje możliwości utworzenia własnej firmy świadczącej usługi informatyczne.

Przewidywany nabór:

1 klasa z językiem angielskim i niemieckim, kształcenie modułowe w zakresie przedmiotów zawodowych.
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym: informatyka i matematyka.