Technik mechatronik

Technikum 5-letnie (po szkole podstawowej)

Technik mechatronik:

• Montuje, uruchamia i konserwuje urządzenia i systemy mechatroniczne;
• Eksploatuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne;
• Uczy się zakładania i prowadzenia firmy w zakresie prowadzenia usług mechatronicznych;

Po ukończeniu technikum technik mechatronik może pracować jako:

  • diagnosta samochodów w warsztatach samochodowych
  • monter linii produkcyjnych w tym robotów
  • pracownik utrzymania ruchu w halach produkcyjnych
  • w laboratoriach, jako konserwator precyzyjnego sprzętu pomiarowego
  • jako serwisant zabawek dziecięcych, sprzętu AGD
  • jako pracownik utrzymania ruchu lub montażysta wszelkich urządzeń dźwigowych, automatyki itp.
  • jako projektant i monter sprzętu mechatronicznego

Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług mechatronicznych.

Planowany nabór:

2 klasy z językiem angielskim i rosyjskim, kształcenie modułowe w zakresie przedmiotów zawodowych.

Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym: matematyka i fizyka.