Technik mechatronik

Technikum 5-letnie (po szkole podstawowej)


Technik mechatronik

Mechatronika to dziedzina techniki, która łączy mechanikę, informatykę, automatykę i robotykę. Mechatronikę wykorzystuje się między innymi do wytwarzania:
• układów sterowania w pojazdach
• układów sterowania windami (dźwigami)
• układów sterowania ruchem lądowym, powietrznym i wodnym
• nowoczesnych zabawek
• urządzeń elektroniki powszechnego użytku
• urządzeń automatyki i robotyki, w tym robotów przemysłowych
• obrabiarek sterowanych numerycznie
• aparatury medycznej
• mikroukładów elektromechanicznych
• narzędzi do precyzyjnych pomiarów.
Zadaniem mechatronika jest zdiagnozowanie poprawności działania układu lub urządzenia oraz jak najszybsza wymiana uszkodzonych elementów i regulacja niezbędna do poprawnej pracy. Technik mechatronik między innymi nadzoruje pracę urządzeń w zakładach, firmach, wieżowcach. Programuje maszyny i zajmuje się automatyzacją linii produkcyjnych. Montuje układy i urządzenia oraz je konserwuje i reguluje. Zdobywa umiejętności i kompetencje w dziedzinie: informatyki, mechaniki, robotyki i elektroniki.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych w zakresie;
- montażu elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych,
- montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
- montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych w zakresie;
- rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
- obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych,
3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych w zakresie;
- tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
- projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
Po ukończeniu technikum technik mechatronik może pracować jako:
- diagnosta samochodów w warsztatach samochodowych,
- monter linii produkcyjnych w tym robotów
- pracownik utrzymania ruchu w halach produkcyjnych.
- w laboratoriach, jako konserwator precyzyjnego sprzętu pomiarowego,
- jako serwisant zabawek dziecięcych, sprzętu AGD,
- jako pracownik utrzymania ruchu lub montażysta wszelkich urządzeń dźwigowych, automatyki itp.
- jako projektant i monter sprzętu mechatronicznego
Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług mechatronicznych.


Planowany nabór:

2 klasy z językiem angielskim i rosyjskim, kształcenie modułowe w zakresie przedmiotów zawodowych.

Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym: matematyka i fizyka.


Technikum 4-letnie (po gimnazjum)

Technik mechatronik:

• Montuje urządzenia i systemy mechatroniczne;
• Projektuje urządzenia i systemy mechatroniczne;
• Programuje urządzenia i systemy mechatroniczne;
• Uczy się zakładania firmy w zakresie prowadzenia usług mechatronicznych.

Planowany nabór:

2 klasy z językiem angielskim i rosyjskim, kształcenie modułowe w zakresie przedmiotów zawodowych.

Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym: matematyka i fizyka.