Technik Informatyk

Technikum 5-letnie (po szkole podstawowej)


Technik informatyk:

  • Montuje i eksploatuje komputer i urządzenia peryferyjne;
  • Projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe;
  • Projektuje i administruje bazy danych;
  • Tworzy strony internetowe;
  • Uczy się zakładania firmy w zakresie prowadzenia usług informatycznych.

Jest to zawód o dużych możliwościach zatrudnienia, wykonywany zarówno w specjalistycznych przedsiębiorstwach informatycznych, jak i wszędzie, gdzie występuje informatyzacja np. szkoły, uczelnie, banki, urzędy, firmy.

Planowany nabór:
3 klasy z językiem angielskim i niemieckim, kształcenie modułowe w zakresie przedmiotów zawodowych.
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym: informatyka i matematyka.