SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

W dniu 23 października 2017 roku w Centrum Nauki Kopernik odbyła się Gala WARS i SAWA, podczas której nasza szkoła otrzymała CERTYFIKAT WARS I SAWA ważny do 31-08-2021 roku.
W ramach wdrażania Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych szkolnych i pozaszkolnych, podejmujemy działania na rzecz wspierania uczniów posiadających różne uzdolnienia, a także współpracujemy z uczelniami oraz z instytucjami w celu podnoszenia efektywności kształcenia i rozwijania zdolności oraz zainteresowań uczniów.
Więcej informacji na temat Programu znaleźć można pod adresem:
http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa