Staże zagraniczne

Staże zagraniczne 2019/2020


Ogłoszenie wyników II etapu rekrutacji

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie - pobierz

Lista uczniów rezerwowych - pobierz


Ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji - pobierz


W dniach od 24 września do 7 października 2019 r.  będzie trwał pierwszy etap rekrutacji do projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie” o numerze 2018-1-PL01-KA102-047577 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Podstawowe kryteria rekrutacyjne dla kandydatów zamierzających ubiegać się o bezpłatne staże zagraniczne to:

 • posiadają średnią ocen końcoworocznych z przedmiotów zawodowych co najmniej 3,5,
 • posiadają średnią ocen końcoworocznych z języka angielskiego co najmniej 3,0,
 • wszystkie uzyskane do tej pory oceny z zachowania są co najmniej dobre,
 • nie opuścili więcej niż 60 godzin nieusprawiedliwionych w każdym zakończonym roku szkolnym,
 • dostarczą rekomendację wychowawcy oddziału,
 • dostarczą rekomendację pedagoga szkolnego.

Kandydaci, którzy spełniają powyższe kryteria i zamierzają uczestniczyć w stażu zagranicznym muszą zapoznać się z:

oraz wypełnić i złożyć  w sekretariacie szkoły do dnia 4 października br. następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy - pobierz
 • rekomendację wychowawcy klasy - pobierz
 • rekomendację pedagoga szkolnego - pobierz

O dacie złożenia formularza zgłoszeniowego i dodatkowych dokumentów decyduje data ich wpłynięcia do sekretariatu szkoły.


Staże zagraniczne 2018/2019


Ogłoszenie wyników rekrutacji nauczycieli przedmiotów zawodowych do projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie” o numerze 2018-1-PL01-KA102-047577 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Komisja Rekrutacyjna po analizie złożonych wniosków zakwalifikowała do udziału w projekcie następujących nauczycieli:

1. Marcin Gołębiecki 16 pkt.
2. Katarzyna Talarek 15 pkt.
3. Mateusz Edwin Nadolny 14 pkt.
4. Małgorzata Ewa Nadolna 14 pkt.
5. Grzegorz Sobczuk 8 pkt.
6. Piotr Brzozowski 4 pkt.

Zakwalifikowani nauczyciele mają obowiązek potwierdzić swój udział w projekcie w sposób określony w oddzielnym liście elektronicznym do dnia 27 lutego 2019 r. Kandydat może złożyć odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w okresie jednego dnia roboczego licząc od dnia upublicznienia wyników rekrutacji.


Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w rekrutacji na praktyki zawodowe typu job shadowing w Irlandii.

Mobilność jest realizowana w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie” o numerze 2018-1-PL01-KA102-047577 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas rekrutacji ocenie będą podlegać następujące obszary pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych:
• motywacja nauczyciela przedmiotów zawodowych do udziału w projekcie i plany związane z wdrożeniem zdobytych kwalifikacji w pracę szkoły (esej nie krótszy niż 1000 słów).
• zaangażowanie w pracę szkoły i rozwój zawodowy nauczyciela w okresie ostatnich pięciu lat (potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lub równoważnymi dokumentami),
• stopień awansu zawodowego i staż pracy.

Składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami od 23 stycznia do 15 lutego 2019 r.
Szczegóły rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji i regulaminie stażu.

Regulamin stażu - pobierz

Regulamin rekrutacji - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz


Ogłoszenie wyników II etapu rekrutacji

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie - pobierz

Lista uczniów rezerwowych - pobierz


Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji - pobierz

Uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji zapraszamy na test z języka angielskiego w piątek 12 października br., o godz 15:30 w sali konferencyjnej.


W dniach od 21 września do 5 października 2018 r.  będzie trwał pierwszy etap rekrutacji do projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie” o numerze 2018-1-PL01-KA102-047577 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Podstawowe kryteria rekrutacyjne dla kandydatów zamierzających ubiegać się o bezpłatne staże zagraniczne to:

 • posiadają średnią ocen końcoworocznych z przedmiotów zawodowych co najmniej 3,5,
 • posiadają średnią ocen końcoworocznych z języka angielskiego co najmniej 3,0,
 • wszystkie uzyskane do tej pory oceny z zachowania są co najmniej dobre,
 • nie opuścili więcej niż 60 godzin nieusprawiedliwionych w każdym zakończonym roku szkolnym,
 • dostarczą rekomendację wychowawcy oddziału,
 • dostarczą rekomendację pedagoga szkolnego.

Kandydaci, którzy spełniają powyższe kryteria i zamierzają uczestniczyć w stażu zagranicznym muszą zapoznać się z:

oraz wypełnić i złożyć  w sekretariacie szkoły do dnia 5 października br. następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy - pobierz
 • rekomendację wychowawcy klasy - pobierz
 • rekomendację pedagoga szkolnego - pobierz

O dacie złożenia formularza zgłoszeniowego i dodatkowych dokumentów decyduje data ich wpłynięcia do sekretariatu szkoły.


Rekrutacja na staże zagraniczne 2018 rozpoczęta !

 

Ogłoszenie wyników drugiego etapu rekrutacji

do projektu „Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie” nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023996 finansowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Komisja Rekrutacyjne po analizie 30 wniosków zakwalifikowała do udziału w projekcie następujących uczniów:

L.p.

Imię i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

1.

Paweł Karol Niewiadowski

46

2.

Agnieszka Ewa Bielecka

43

3.

Szymon Olaf Maciejewski

42

4.

Piotr Cyps albo Zyps

40

5.

Kamil Adam Gałązka

39

6.

Eryk Artur Czekaj

38

7.

Julian Klemens Licznerski

38

8.

Daniel Karol Jóźwiak

37

9.

Damian Piotr Cichocki

36

10.

Tomasz Suchenek

36

11.

Mateusz Kamil Konopka

34

12.

Jakub Bartosz Kur

32

13.

Karol Biernacki

31

14.

Kacper Karol Kowalicki

31

15.

Aleksandra Marta Pastuszka

31

16.

Jakub Ślusarski

31

Zakwalifikowani uczniowie mają obowiązek potwierdzić swój udział w projekcie w sposób określony w oddzielnym liście elektronicznym do dnia 19 października 2017 r. Kandydat może złożyć odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w okresie jednego dnia roboczego licząc od dnia upublicznienia wyników rekrutacji.           

                                                                                                                                                                                                                                                         Komisja Rekrutacyjna


Komisja Rekrutacyjne po analizie 30 wniosków na listę rezerwową wpisała następujących uczniów:

L.p.

Imię i  nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

1.

Bartosz Makuła

30

2.

Bartosz Piotr Chreścionko

29 wyższa ocena z języka angielskiego

3.

Piotr Marek Chmielewski

29 niższa ocena z języka angielskiego

4.

Mikołaj Paciejewski

27

5.

Piotr Karol Kołpaczyński

26

6.

Maciej Kasprzyk

25 wyższa ocena z języka angielskiego

7.

Łukasz Mateusz Goc

25 niższa ocena z języka angielskiego

8.

Bartosz Robert Targański

24

9.

Michał Wawer

23

10.

Patryk Golba

22

11.

Konrad Marcin Wieczorek

21

12.

Mateusz Szulc

20

13.

Dominik Kłudkiewicz

14

14.

Maciej Godlewski

12

Kandydat może złożyć odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w okresie jednego dnia roboczego licząc od dnia upublicznienia wyników rekrutacji.                                                                                                                                                    

  Komisja Rekrutacyjna

 


Warszawa, dnia 3 października 2017 r

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji

 

do projektu „Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie”  nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023996 finansowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Komisja Rekrutacyjne po analizie 31 wniosków zakwalifikowała do drugiego etapu rekrutacji następujących uczniów:

 1. Agnieszka Ewa Bielecka
 2. Aleksandra Marta Pastuszka
 3. Bartosz Makuła
 4. Bartosz Piotr Chreścienko
 5. Bartosz Robert Targański
 6. Damian Piotr Chichocki
 7. Daniel Karol Jóźwiak
 8. Dominik Kłudkiewicz
 9. Eryk Artur Czekaj
 10. Jakub Bartosz Kur
 11. Jakub Ślusarski
 12. Julian Klemens Licznerski
 13. Kacper Karol Kowalicki
 14. Kamil Adam Gałązka
 15. Karol Biernacki
 16. Konrad Marcin Wieczorek
 17. Łukasz Mateusz Goc
 18. Maciej Godlewski
 19. Maciej Kacprzyk
 20. Mateusz Kamil Konopka
 21. Mateusz Marek Szulc
 22. Michał Wawer
 23. Mikołaj Paciejewski
 24. Patryk Golba
 25. Paweł Karol Niewiadowski
 26. Piotr Cyps albo Zyps
 27. Piotr Karol Kołpaczyński
 28. Piotr Marek Chmielewski
 29. Szymon Olaf Maciejewski
 30. Tomasz Suchenek

Wnioski niżej wymienionych uczniów nie spełniają wymogów formalnych:

 1. Patryk Sobański   §3 pkt. 3 regulaminu rekrutacji

Kandydat może złożyć odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w okresie jednego dnia roboczego licząc od dnia upublicznienia wyników rekrutacji.  

                                                                                                                                                                   Komisja Rekrutacyjna


W dniach od 19 września do 2 października 2017 r.  będzie trwał pierwszy etap rekrutacji do projektu „Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie”.

Podstawowe kryteria rekrutacyjne dla kandydatów zamierzających ubiegać się o bezpłatne staże zagraniczne to:

 • posiadanie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • posiadają wszystkie końcoworoczne oceny  z zachowania co najmniej dobre (do procesu rekrutacji nie kwalifikuje się osoba z jakąkolwiek końcoworoczną oceną z zachowania: poprawą, nieodpowiednią lub naganną),
 • w okresie kształcenia nie otrzymał żadnej nagany Dyrektora Szkoły lub nagany Rady Pedagogicznej,
 • uzyskają rekomendację wychowawcy klasy,
 • uzyskają rekomendację pedagoga szkolnego.

Kandydaci, którzy spełniają powyższe kryteria i zamierzają uczestniczyć w stażu zagranicznym muszą zapoznać się z:

oraz wypełnić i złożyć  w sekretariacie szkoły do dnia 2 października br. następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy - pobierz
 • rekomendację wychowawcy klasy - pobierz
 • rekomendację pedagoga szkolnego - pobierz
 • kserokopię świadectwa z kwalifikacji E.12.

O dacie złożenia formularza zgłoszeniowego i dodatkowych dokumentów decyduje data ich wpłynięcia do sekretariatu szkoły.


Rekrutacja nauczycieli do projektu staży zagranicznych w Irlandii

W dniach od 10 kwietnia do dnia 24 kwietnia br. trwa rekrutacja uczestników – nauczycieli przedmiotów zawodowych do projektu „Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie" w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 36 w Warszawie.

1. Regulamin rekrutacji - pobierz

2. Regulamin stażu - pobierz

3. Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Ogłoszenie wyników  - pobierz


Ogłoszenie wyników drugiego etapu rekrutacji

do projektu „Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie” nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023996 finansowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Komisja Rekrutacyjne po analizie 30 wniosków zakwalifikowała do udziału w projekcie następujących uczniów:

L.p.

Imię i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

1.

Jakub Gańcza

43 punkty

2.

Dariusz Pietrusiński

43 punkty

3.

Oskar Dołęga

42 punkty

4.

Kamil Bogumił

42 punkty

5.

Aleksander Rybusiewicz

42 punkty

6.

Krzysztof Sękowski

41 punktów

7.

Adam Linart

40 punktów

8.

Adam Brol

39 punktów

9.

Piotr Matejak

38 punktów

10.

Jakub Kwiatkowski

36 punktów

11.

Albert Zawadzki

35 punktów

12.

Kamil Siedlecki

34 punkty

13.

Michał Waśkiewicz

33 punkty

14.

Cezary Waluszko

33 punkty

15.

Wojciech Bobrowicz

33 punkty

16.

Filip Kurek

31 punktów

na listę rezerwową zostali wpisani następujący uczniowie:

L.p.

Imię i  nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

1.

Maciej Saranda

31 punktów (niższa ocena z j. angielskiego)

2.

Bartosz Chreścionko

28 punktów (wyższa ocena z j. angielskiego)

3.

Marcin Kurenda

28 punktów (niższa ocena z j. angielskiego)

4.

Krzysztof Kowalski

26 punktów

5.

Grzegorz Orłowski

25 punktów

6.

Marcin Krul

22 punkty (wyższa ocena z j. angielskiego)

7.

Michał Kret

22 punkty (wyższa ocena z zachowania)

8.

Piotr Orlik

22 punkty (niższa ocena z zachowania)

9.

Arkadiusz Cacko

21 punktów (wyższa ocena z j. angielskiego)

10.

Przemysław Siestrzewitowski

21 punktów (niższa ocena z j. angielskiego)

11.

Mateusz Szulc

20 punktów

12.

Patryk Bień

16 punktów

13.

Dominik Kłudkiewicz

15 punktów

14.

Mikołaj Pawelec

12 punktów

Zakwalifikowani uczniowie mają obowiązek potwierdzić swój udział w projekcie w sposób określony w oddzielnym liście elektronicznym do dnia 9 grudnia 2016 r.

Kandydat może złożyć odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w okresie jednego dnia roboczego licząc od dnia upublicznienia wyników rekrutacji.                                                                                                                                                                     Komisja Rekrutacyjna


Warszawa, dnia 25 listopada 2016 r.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji

 

do projektu „Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie”  nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023996 finansowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

 

Komisja Rekrutacyjne po analizie 35 wniosków zakwalifikowała do drugiego etapu rekrutacji następujących uczniów:

 1. Bień Patryk
 2. Bogumił Kamil
 3. Bobrowicz Wojciech
 4. Brol Adam
 5. Cacko  Arkadiusz
 6. Chreścionko  Bartosz
 7. Dołęga  Oskar
 8. Gańcza Jakub
 9. Kłudkiewicz  Dominik
 10. Kowalski   Krzysztof
 11. Kret Michał
 12. Krul  Marcin
 13. Kurek  Filip
 14. Kurenda  Marcin
 15. Kwiatkowski Jakub
 16. Linart  Adam
 17.  Matejak Piotr
 18. Orlik  Piotr
 19. Orłowski Grzegorz
 20. Pawelec Mikołaj
 21. Pietrusiński Dariusz
 22. Rybusiewicz Aleksander
 23. Saranda Maciek
 24. Sękowski  Krzysztof
 25. Siedlecki Kamil
 26. Siestrzewitowski  Przemysław
 27. Szulc  Mateusz
 28. Waluszko Cezary
 29. Waśkiewicz Michał
 30. Zawadzki Albert

 

Wnioski niżej wymienionych uczniów nie spełniają wymogów formalnych:

 1. Mróz          Jan Jakub       §3 pkt. 4 regulaminu rekrutacji
 2. Rasiński    Cezary            §3 pkt. 4 regulaminu rekrutacji
 3. Skibiński   Patryk             §3 pkt. 4 regulaminu rekrutacji
 4. Suchner    Dominik           §3 pkt. 4 regulaminu rekrutacji
 5. Turek        Maciej             §3 pkt. 4 regulaminu rekrutacji

Kandydat może złożyć odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w okresie jednego dnia roboczego licząc od dnia upublicznienia wyników rekrutacji.                                                                                                                                                                    

Komisja Rekrutacyjna

 


W zawiązku z pytaniami dotyczącymi obliczania „uzyskanej liczby punktów podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych” informuję, że uzyskanie  świadectwa z kwalifikacji E.12 oznacza, że zdający musiał uzyskać pozytywny wynik z części pisemnej i praktycznej egzaminu. Na potrzeby rekrutacji do projektu są uwzględniane obie te części egzaminu. Wynik egzaminu na potrzeby rekrutacji do projektu oznacza średnią liczbę punktów uzyskanych z obu części egzaminu. Kandydaci, którzy uzyskali średni wynik niższy niż 75% otrzymują zero punktów z tego kryterium rekrutacyjnego.

Dyrektor


Rekrutacja na staże zagraniczne rozpoczęta !

W dniach od 16 listopada do dnia 24 listopada br. będzie trwał pierwszy etap rekrutacji do projektu „Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podstawowe kryteria rekrutacyjne dla kandydatów zamierzających ubiegać się o bezpłatne staże zagraniczne to:

 • posiadanie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • posiadają wszystkie końcoworoczne oceny  z zachowania co najmniej dobre (do procesu rekrutacji nie kwalifikuje się osoba z jakąkolwiek końcoworoczną oceną z zachowania: poprawą, nieodpowiednią lub naganną),
 • w okresie kształcenia nie otrzymał żadnej nagany Dyrektora Szkoły lub nagany Rady Pedagogicznej,
 • uzyskają rekomendację wychowawcy klasy,
 • uzyskają rekomendację pedagoga szkolnego.

Kandydaci, którzy spełniają powyższe kryteria i zamierzają uczestniczyć w stażu zagranicznym muszą zapoznać się z:

oraz złożyć  w sekretariacie szkoły do dnia 24 listopada br. następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy -  pobierz
 • rekomendację wychowawcy klasy - pobierz
 • rekomendację pedagoga szkolnego - pobierz
 • kserokopię świadectwa z kwalifikacji E.12.

O dacie złożenia formularza zgłoszeniowego i dodatkowych dokumentów decyduje data ich wpłynięcia do sekretariatu szkoły.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły www.kasprzak.edu.pl.


W naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu „Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie”. Został on zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Podczas trwania projektu 32 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk wyjedzie na praktyki zagraniczne. Odbędą się one w dwóch turach: pierwszy wyjazd w pierwszym kwartale 2017 roku oraz drugi wyjazd w pierwszym kwartale 2018 roku. Każda z grup będzie liczyła 16 uczniów. Każdy z wyjazdów obejmie trzy tygodnie praktyk w przedsiębiorstwach w Irlandii. W ramach projektu przewidziano praktyki dla dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych. Praktyki te będą trwały sześć tygodni. Odbędą się w miesiącach lipiec-sierpień 2017 roku w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Irlandii.

Głównymi celami projektu są:

 • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz zwiększenie ich szans na znalezienie satysfakcjonującej pracy,
 • promowanie zachowań przedsiębiorczych poprzez umożliwienie obserwacji i nabywanie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w innych krach (Wielkiej Brytanii),
 • doskonalenie komunikacyjnej znajomości języka angielskiego,
 • promowane wartości europejskich i współpracy pomiędzy krajami wspólnoty,
 • motywowanie uczniów do dalszej nauki w zawodach informatycznych i/lub do podjęcia pracy w tym obszarze gospodarki,
 • zapoznanie się z systemem edukacji i kształcenia zawodowego w Irlandii i zaadaptowanie dobrych praktyk w naszej szkole,
 • uaktualnianie doświadczenia zawodowego i kompetencji nauczycieli poprzez zdobycie nowych doświadczeń, przeniesienie ich na poziom szkoły i podniesienie jakości nauczania, zdobycie doświadczenia w zakresie współpracy między organizacjami.

Uczniowie uczestniczący w projekcie zdobędą doświadczenie, które pozwoli im łatwiej podjąć satysfakcjonującą pracę w zawodzie.

Uczniowie otrzymają wsparcie językowe, kulturalno-pedagogiczne oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących spraw podczas pobytu za granicą. Dla uczniów zostaną zorganizowane wycieczki w celu poznania kultury kraju docelowego.