Projekty Unijne

W związku z realizacją projektu „Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki-interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki” nr RPMA.10.03.01-14-b375/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata2014-2020 (RPO WM2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka organizuje rekrutację nauczycieli do prowadzenia następujących zajęć:

  • Język angielski
  • Matematyka
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
  • Zapytanie ofertowe (matematyka)
  • Umiejętności uniwersalne w tym doradztwo zawodowe

Wszelkie informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w regulaminie rekrutacji dostępnym w linku poniżej.

Termin składania dokumentów od 13 września 2019 r. do 19 września 2019 r.,
do godz. 10.00 do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie

Do pobrania: Regulamin rekrutacji [PDF]