Polityka przeciwdziałania mobbingowi

Polityka przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji w Zespole Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie.

  • Zarządzenie Nr  11 /2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie pobierz
  • Zarządzenie Nr 490/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pobierz
  • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 490/2016 pobierz
  • Zarządzenie Nr 491/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pobierz
  • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 491/2016 pobierz
  • oświadczenie pobierz