Organizacja pracy szkoły w warunkach epidemii COVID-19

Wytyczne i procedury funkcjonowania ZS nr 36 w warunkach epidemii


  1. Organizacja pracy szkoły w r. szk. 2020/2021 w warunkach epidemii - działania MEN - pobierz
  2. Wytyczne dla szkół i placówek GIS, MEN, MZ od 01.09.2020r. - pobierz

PROCEDURY

  1. Procedura funkcjonowania ZS nr 36 od 1.09.2020r. - pobierz
  2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 - pobierz
  3. Ważne numery telefonów w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 - pobierz
  4. Regulamin obowiązujący w ZS nr 36 w czasie zagrożenia epidemicznego - pobierz