Organizacja egzaminów z kwalifikacji


Sesja zimowa: styczeń – luty 2021.
  1. Komunikat dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 r. - pobierz
  2. Komunikat dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 r. - pobierz
  3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - pobierz
  4. Załączniki - pobierz
  5. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021 - pobierz
  6. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń –luty) 2021 r.- pobierz