Mechatronik

3-letnia branżowa szkoła I-stopnia


Mechatronik:

  • Montuje elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne;
  • Montuje elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
  • Montuje elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne;
  • Dokonuje rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • Konserwuje urządzenia i systemy mechatroniczne;
  • Uczy się zakładania firmy w zakresie prowadzenia usług mechatronicznych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do zdiagnozowania działania urządzeń i układów mechatronicznych, a w razie potrzeby do jak najszybszej wymiany elementów, podzespołów urządzenia czy układu i ich regulacji w celu prawidłowej pracy.

Układy i urządzenia mechatroniki występują w nowoczesnych interaktywnych zabawkach, urządzeniach elektroniki użytkowej, urządzeniach automatyki, robotyki, obrabiarkach sterowanych numerycznie, aparaturze medycznej, sterownych liniach przemysłowych, aparaturze medycznej, pomiarowej.

Przewidywany nabór:

1 klasa z językiem angielskim.