Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS)


NEWSLETTER EPAS VII - pobierz


Szkolenie dla młodszych ambasadorów w ramach programu EPASFilm z realizacji programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) z roku szkolnego 2017/2018 - pobierz


NEWSLETTER EPAS VI - pobierz

NEWSLETTER EPAS V - pobierz

NEWSLETTER EPAS - pobierz


Co ostatnio zmieniło się w Unii Europejskiej? - pobierz


Filmy z pierwszego - pilotażowego roku działania programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego

 1. Film instruktażowy przedstawiający realizacje programy Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego w roku szkolnym 2015/16 - pobierz
 2. Podsumowanie programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2015/16 - pobierz

 3. Podsumowanie programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/16 - pobierz


Lekcja o Parlamencie Europejskim - pobierz

 


Zachęcamy do udziału w konkursie !

Pobierz


Szkolny Punkt Informacyjny PE

 


 

CHRONOLOGIA PRZYSTĄPIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DO UNII EUROPEJSKIEJ - pobierz


EPAS jest programem edukacyjnym skierowanym do uczniów szkół średnich w szczególności liceów i techników. W roku 2015 rozpoczyna się pilotażowa faza programu, w której wezmą udział wybrane szkoły z Mazowsza i Dolnego Śląska. W kolejnych latach planowane jest objęcie programem kolejnych regionów Polski. Szkoła, która pomyślnie zakończy swój udział w programie otrzyma tytuł:  "Szkoły - Ambasadora Parlamentu Europejskiego"

W 2015 r. w pilotażu programu EPAS wzięło udział 12 szkół z województwa mazowieckiego i 6 z województwa dolnośląskiego.

Cele programu:

 • pobudzenie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim; 
 • przekazanie uczniom informacji na temat wpływu UE i PE na ich życie codzienne;
 • młodzi ludzie dowiedzą się, jakie możliwości daje im obywatelstwo europejskie, jak mogą działać w zakresie integracji europejskiej i dlaczego głosowanie w wyborach do PE w 2019 roku jest tak istotne. 

 Starsi ambasadorowie

 • Starszymi ambasadorami mogą zostać osoby wyłonione spośród pracowników szkoły:  dyrektorów, nauczycieli, pracowników bibliotecznych, administracyjnych. 
 • Starszy ambasador odpowiada za realizację programu w szkole. 
 • Starszym ambasadorom w wykonywaniu obowiązków pomagają młodsi ambasadorowie. 

Młodsi ambasadorowie

 • Zainteresowani uczniowie wyznaczeni przez starszego ambasadora.
 • Młodsi ambasadorowie powinni wykazać się szczególną aktywnością w dzieleniu się wiedzą o UE i PE z innymi uczniami. 
 • Są odpowiedzialni za specjalne zadania, takie jak informowanie innych uczniów o bieżących sprawach związanych z Unią Europejską, organizacja wydarzenia z okazji Dnia  Europy, organizacja gier, kontakt z innymi szkołami itd. 

Punkt informacyjny poświęcony  UE i PE    

Z pomocą młodszych ambasadorów, którzy są uczniami, starszy ambasador zakłada szkolny punkt informacyjny poświęcony UE i PE. 

BIPE pomoże wyposażyć szkolny punkt informacyjny w odpowiednie publikacje dotyczące UE, natomiast starsi i młodsi ambasadorowie powinni zadbać o bieżącą działalność punktu, w tym np. o obecność w mediach społecznościowych, organizowanie wydarzeń promujących wiedzę o UE i PE oraz zaangażowanie w życie szkoły. 

Punkt informacyjny może być wirtualny np. w postaci specjalnej strony internetowej. 

Dzień Europy

Co roku  09 maja  - w Dniu Europy, starszy ambasador organizuje wraz z młodszymi ambasadorami  wydarzenie w szkole lub poza nią pod hasłem Dzień Europy

Może to być:

 • kiermasz europejski ze sprzedażą europejskich produktów, 
 • europejski festiwal muzyczny,
 • turniej debat na temat związany z UE itp. 

Celem wydarzenia będzie zwiększenie wiedzy uczniów dotyczącej integracji europejskiej i roli Parlamentu Europejskiego. 

Dane kontaktowe:

Realizator projektu:

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

+48 22 59 52 470, epwarszawa@ep.europa.eu

Wykonawca:

Galicyjskie Centrum Edukacji

ul. Bronowicka 73, 30 - 091 Kraków

Sekretariat, organizacja:

012 638 47 92, biuro@gce.krakow.pl

 

Ważne strony:

www.europarl.europa.eu

www.facebook.com/europeanparliament

https://plus.google.com/+ europeanparliament

https://twitter.com/Europarl_pl

www.europarl.pl

www.europarltv.europa.eu/pl/home.aspx

www.europarl.pl/pl/biuro_we_wroclawiu.html

www.facebook.com/PEWroclaw