Klasy w roku 2018/2019

Technikum 4-letnie


Technik informatyk:

 • Montuje i eksploatuje komputer i urządzenia peryferyjne;
 • Projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe;
 • Projektuje i administruje bazy danych;
 • Tworzy strony internetowe;
 • Uczy się zakładania firmy w zakresie prowadzenia usług informatycznych.

Planowany nabór:

5 klas z językiem angielskim i niemieckim, kształcenie modułowe w zakresie przedmiotów zawodowych.
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym: informatyka i matematyka.


Technik mechatronik:

 • Montuje urządzenia i systemy mechatroniczne;
 • Projektuje urządzenia i systemy mechatroniczne;
 • Programuje urządzenia i systemy mechatroniczne;
 • Uczy się zakładania firmy w zakresie prowadzenia usług mechatronicznych.

Planowany nabór:

1 klasa z językiem angielskim i rosyjskim, kształcenie modułowe w zakresie przedmiotów zawodowych.
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym: matematyka i fizyka.


Technik elektronik:

 • Montuje i instaluje układy i urządzenia elektroniczne;
 • Eksploatuje urządzenia elektroniczne.

Planowany nabór:

1 klasa z językiem angielskim i rosyjskim, kształcenie modułowe w zakresie przedmiotów zawodowych.

Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym: matematyka i fizyka.


3-letnia branżowa szkoła I-stopnia

Elektronik - Mechatronik:

 • Montuje elementy i układy elektroniczne na płytkach drukowanych;
 • Instaluje i konserwuje urządzenia elektroniczne;
 • Montuje elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne;
 • Montuje elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
 • Montuje elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne;
 • Dokonuje rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Konserwuje urządzenia i systemy mechatroniczne;
 • Uczy się zakładania firmy w zakresie prowadzenia usług elektronicznych i mechatronicznych.

Przewidywany nabór:

1 klasa z językiem angielskim.