Szkolny Klub Lab 3.0

Programowanie – dodatkowe zajęcia z programowania w Szkolnym Klubie Lab 3.0

Rozpoczęła się kolejną edycję programu apki.org dla szkół ponadgimnazjalnych, w ramach projektu pn. “Apki++”, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program apki.org wspiera również SAP SE. W tym roku do współpracy zostało zaproszonych 50 szkół ponadgimnazjalnych (mapka: http://bit.ly/apki_laby30).

Na platformie apki.org będą dostępne nowe kursy z zakresu programowania w języku C++ oraz C. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • wsparcie mentorskie dla uczniów online,
  • możliwość wzięcia udziału w hackathonach online dla uczniów szkół z możliwością otrzymania atrakcyjnych nagród rzeczowych,
  • możliwość wzięcia udziału w webinariach online ze specjalistami.

W ramach Szkolnego Klubu Lab 3.0 zostanie zorganizowanych 25 godzin zajęć stacjonarnych z programowania.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia do udziału w ww. projekcie przyjmuje prof. Mariusz Rasz, sala 246. Liczba miejsc na zajęciach stacjonarnych ograniczona.

Udział jest bezpłatny. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na facebooku: https://www.facebook.com/apki.org/