Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

W dniach 26-28.02.2019 odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. W Olimpiadzie brało udział 12uczniów. Do drugiego etapu zostali zakwalifikowani :
1. Marcel Kamiński 79% - klasa 3C
2. Karol Olbryś 75% - klasa 1E

Drugi etap odbędzie się 13.03.2019 w naszej szkole o godzinie 9.00 w sali 111. Test trwa 30 minut i składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesu w drugim etapie!