Egzaminy z kwalifikacji

Sesja egzaminacyjna styczeń - luty 2018

Terminy egzaminów:

Kwalifikacja Pisemny Praktyczny
E.06 11.01.2018 godz.12.00 31.01.2018 godz.15.00
E.12 11.01.2018 godz.10.00 01-02.02.2018
E.13 11.01.2018 godz.12.00 07.02.2018
E.14 11.01.2018 godz.14.00 12.01.2018
E.20 11.01.2018 godz.14.00 10.01.2018 godz. 13.00

Druk deklaracji w wersji elektronicznej:

 lub w wersji papierowej w sekretariacie dyrektora szkoły.


UWAGA!

Deklaracje przystąpienia do egzaminów poprawkowych z kwalifikacji, w sesji letniej 2018, należy składać w sekretariacie dyrektora szkoły pok.135 do 20 grudnia 2017.