Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży

W dniu 6 marca 2019 roku w klasie 2C i 2H zostały przeprowadzone zajęcia w ramach Projektu Bakcyl - Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Bakcyl stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Do projektu są zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego. Wolontariuszka przeprowadziła zajęcia pt: "Instytucje finansowe" oraz "Moje finanse".